Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en hassas ve en kritik birimlerinden birisi olan Milli İstihbarat Teşkilatı, personel yetiştirmek için kurduğu MİT Akademisine başvuru için şartları duyurdu.

Yurt içinde, yurt dışında, sahada ve masada her türlü saldırıları bertaraf eden, ülkemizi terör saldırılarından koruyan, Vatan için her an her yerde hazır olan Milli İstihbarat Teşkilatı, dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.

MİT Akademisi 2024 başvurularında dikkat çeken detay! MİT Akademisi 2024 başvuru için gerekli şartlar ve koşullar - 2. Resim

Sürekli gelişen ve kendisini yenileyen MİT, bünyesinde yetiştirmek üzere personel almaya başladı. Kurulan MİT Akademisinde, verilecek eğitimler sonrasında MİT personeli olacak kişiler için başvuru şartları açıklandı.

SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI BAŞVURABİLECEK

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli bekleyen hasta için havalandı Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli bekleyen hasta için havalandı

MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın

MİT Akademisi 2024 başvurularında dikkat çeken detay! MİT Akademisi 2024 başvuru için gerekli şartlar ve koşullar - 3. Resim

SON BAŞVURU 5 TEMMUZ

Milli İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, başvurular 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak. Sadece lisansüstü eğitim verilecek.

Başvuru yapılacak bölümler ise şöyle sıralandı:

İstihbarat uzmanı

Dil uzmanı

Mühendis

Tekniker

İHA Sistemleri Pilotu

Koruma ve Emniyet Memuru

Diğer ( Uzman olduğunuz alan)

MİT Akademisi 2024 başvurularında dikkat çeken detay! MİT Akademisi 2024 başvuru için gerekli şartlar ve koşullar - 4. Resim

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ NEDİR?

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.
Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Millî İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecektir. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse

MİT Akademisi 2024 başvurularında dikkat çeken detay! MİT Akademisi 2024 başvuru için gerekli şartlar ve koşullar - 5. Resim

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri ise bilimsel araştırmalar yapmak ve Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmektir. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

MİT Akademisi 2024 başvurularında dikkat çeken detay! MİT Akademisi 2024 başvuru için gerekli şartlar ve koşullar - 6. Resim

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber istihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ya da kamu personeli için disiplinler arası araştırma platformu olarak işlev görmeyi ve bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmayı planlamaktadır.

Editör: UHA HABER MERKEZİ