İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk." diyen Başkan Erdoğan, "Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan 31 Mart seçim sloganının "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde seçim beyannamesini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime, AK Parti Genel Merkezimizin, toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun da içinde yer aldığı ek binasının hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. Genel Merkezimizin daha verimli ve etkin faaliyetler yürütmesine vesile olacağına inandığım bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.

"DEMOKRASİLERDE HER SEÇİM KRİTİK BİR EŞİKTİR"

Bugün burada, AK Partimizin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçim beyannamesini milletimizin takdirine sunmak üzere bir aradayız. Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşiklerdir.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk ister hükümet, ister şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde, "açık oy gizli sayım" yöntemiyle, demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri, ne milletimiz, ne de tarih, milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir, kaydetmemiştir. Demokrat Parti'nin, rahmetli Başbakan Menderes'in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi, ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

"CUMHURBAŞKANI VE MECLİS SEÇİMLERİ, ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI ARASINDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR"

Bugün 28'inci dönemiyle faaliyet gösteren Türkiye Büyük Millet Meclis'imizin 20 dönemi, çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Daha önce ya darbe Anayasalarıyla işaret edilen ya da Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, ilk defa 2014 yılında doğrudan halkın oyuyla belirlenmiştir. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiği 2018 yılında ve 2023'ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır.

Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri, bugüne kadar 15 defa tekrarlanmıştır. İnşallah, çok partili dönemin 16'ncı belediye başkanlığı seçimini, 31 Mart'ta, yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

"MİLLETİMİZİN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEDİK"

AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından, işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca; Vesayetin türlü baskılarına… Terör örgütlerinin saldırılarına… Enva-i çeşit darbe girişimlerine… Emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen… Milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hep birlikte verdik. Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılının bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir.

"VATAN TOPRAKLARININ HER KARIŞINI ESER VE HİZMETLE BULUŞTURDUK"

Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerekir. Biz, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz, böyle bir hareketiz. "Halka hizmet Hakka hizmettir" düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik.

 Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik olarak belirledik.

Beyannamemiz 8 ana başlıktan oluşuyor.

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. ser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir Bu engellendik diyenler, AK Parti belediyelerinden daha fazla para aldılar, almaya devam ediyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şehirlerimizle ilgili projelerini hayata geçirirken, sandıktan çıkan sonuçlara bakmıyor. Dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Metro hattı bu anlayışın en somut örneğidir. İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir.

31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek, insanlarımız gerçek belediyeciliğe kavuşacaktır. Kendi belediye başkanlarımızdan isteğimiz milletten aldıkları güçle gece gündüz çalışmalarıdır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim döneminde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gerçek belediyecilik programını da tüm milletimize armağan ediyoruz.

AK Parti olarak, demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışla milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını sürekli yükselttik. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı şehirlerimize kazandırdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek, geleneği geleceğe taşımaya önem verdik. Gönül belediyeciliği ile mahalli idarelerde yeni bir hizmet standardı oluşturduk.ç Değer üreten projelerle, kültür belediyeciğinde yeni bir değer ortaya koyduk.

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacak;

AK Parti, bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikte, belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yenilikçi yaklaşımlarını sürdürecek ve "Türkiye  Yüzyılı Şehirleri"ni;
• Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam,
• İklim değişikliğine uyumlu,
• Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan,
• Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten,
• Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal
kesimlere karşı duyarlı sosyal belediyecilik hizmetleriyle kapsayıcılığı
yüksek,
• Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet
tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan,
• Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren,
• Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını
benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir,
• Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz,
• Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik,
• Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen
şehirler olarak inşa edecektir.

Bunların yanı sıra AK Parti;

• Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu,
• Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine
odaklanan yerel yönetim anlayışını devam ettirecektir.

Gerçek Belediyecilik:

• Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle günlük hayatı kolaylaştırır.
• Şeffaf, adil ve sorumlu yönetim anlayışı ile güven verir.
• Vizyoner, yenilikçi, çevre dostu, sürdürülebilir projelerle ileriyi öngörür.
• Şefkatiyle şehirlerine değer katar.
• Risk yönetimi yaklaşım ve stratejileriyle güvenli ve dirençli şehirleri
önceler.
• Çalışkanlığı ve azmiyle vatandaşının her koşulda ve daima yanındadır.

Gerçek Belediyecilik İlkeleri:

MKE Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması MKE Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması

Gerçek belediyeciliğin on üç temel ilkesi bulunmaktadır:

1. Üretken Belediyecilik 
2. Adil Belediyecilik
3. Erişilebilir Belediyecilik 
4. Vizyoner Belediyecilik
5. Şefkatli Belediyecilik 
6. Sürdürülebilir Belediyecilik 
7. Yenilikçi Belediyecilik
8. Kalkınmacı Belediyecilik
9. Çağdaş Belediyecilik
10. Güçlü Belediyecilik
11. Kapsayıcı Belediyecilik
12. Dinamik Belediyecilik
13. Vatansever Belediyecilik

Esasen her birinin altını onlarca başlıkla donatabileceğimiz bu ilkelerle adata tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

AK Parti büyük projelerle bilinin bir partidir. Artık küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknolojik çalışmalarının aktörleri arasında yer alma çabasını biz veriyoruz. Ülkenin geleceğini inşa etmekle mesul olduğumuzu biliyoruz.

Editör: UHA HABER MERKEZİ