BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz’da başladı.

Çağrı yaptı: Türkiye'den gelen her yatırımcıya kapımız açık Çağrı yaptı: Türkiye'den gelen her yatırımcıya kapımız açık

Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kısmi çekme hakkı ile  katılımcılar BES'ten çıkmadan acil ödeme seçeneğine sahip olacak.

Konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

BES'TEKİ BİRİKİMLERİN YÜZDE 50'SİNİ ÇEKME

Kişilerin nakit ihti­yaçları nedeniy­le bireysel emekli­lik sisteminden ayrılması son bulacak. 

BES kısmi çekiş hakkı ile artık evlilik, konut alımı ve doğal afet durum­larında kazanılmış haklar korunarak BES’te­ki birikimlerin maksi­mum yüzde 50'si çekilebilecek.

BES kısmi çekme hakkı başladı! BES'teki birikimlerinizin yüzde 50'sini çekebilirsiniz - 1. Resim

KISMEN ÖDEME BAŞVURU ŞARTLARI

Katılımcılar BES'ten evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alacak.

Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartı aranmayacak.

İlk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde alınacak.

Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim edecek.

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde onaylar.

Tüm bu şartları yerine ge­tirenler evlilik, konut alı­mı ve doğal afet durumların­da birikimlerinin yüzde 50’sini sistemden çekebilecek.

İlk aşamada kısmi çekiş hakkı­nı kullanan kişi sayısının 250 bin katılımcı ile sınırlı kal­ması bekleniyor.

BES kısmi çekme hakkı başladı! BES'teki birikimlerinizin yüzde 50'sini çekebilirsiniz - 2. Resim

KISMEN ÖDEME TUTARI NE ZAMAN HESABA YATAR?

Kısmen ödeme tutarları, en geç ilk iş gününde katılımcı hesabına geçer.

Editör: UHA HABER MERKEZİ