Sokak hayvanlarının öldürülmesine yönelik gündeme gelen yeni yasa tasarısı tartışmaları sürerken, İstanbul Kadıköy'de, Rasimpaşa-Haydarpaşa Pati Gönüllüleri, Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. 

Grup, tecrit ve katliam gibi yöntemlerle sokak hayvanları sorununun çözülemeyeceğini belirterek, 2014 yılında hayvanseverlerin mücadelesiyle getirilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını talep etti.

Açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 1. maddesine atıf yapılarak, bu kanunun hayvanların rahat yaşamalarını ve iyi muamele görmelerini sağlamak, acı ve eziyet çekmelerini önlemek amacı taşıdığı vurgulandı. Kanunun 6. maddesinde ise kentlerde yaşayan hayvanlar için "kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" ilkesinin benimsendiği hatırlatıldı. Ancak, bu yasaların yeterince uygulanmadığı, belediyelerin büyük bütçelere sahip olmasına rağmen sokak hayvanlarını sahipsiz bıraktığı ifade edildi.

Eylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyor! Plan üstündeyken yakalanmışlardı Eylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyor! Plan üstündeyken yakalanmışlardı

"SOKAK HAYVANLARININ YANINDAYIZ"

Grup, Elazığ ve Konya gibi vicdanları sızlatan olayların yaşandığı barınakların ne denetlendiğini ne de düzenlendiğini belirtti. Bakımevlerinin, barınak adı altında ölüm kamplarına dönüştüğünü belirten gönüllüler, az sayıda belediyenin bakım evi düzenlemesi yaptığını kaydetti. "Avrupa Modeli, ötenazi, uyutma" gibi kavramlarla hayvan katliamının yumuşatılamayacağını dile getiren gönüllüler, sokakların hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli hale getirilebileceğini, bunun için mevcut yasaların hemen uygulanması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, gönüllüler, "Bizi 'bu sorun aşılmazsa 'kötü senaryo uygulanır' diye korkutamazsınız. Sokaktayız, sokaktaki hayvanların yanındayız" diyerek, sokak hayvanlarının yanında olduklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Editör: UHA HABER MERKEZİ