SGK açıkladı! Kurban Bayramı'ndan sonra 50 binden fazla emeklinin maaşları yatmayacak SGK açıkladı! Kurban Bayramı'ndan sonra 50 binden fazla emeklinin maaşları yatmayacak

Hükümet, milyonlarca tüketicinin korunması için önemli bir adım daha atıyor. Gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasına yönelik hizmetler öne çıkacak. E-ticaret işlem hacminin
gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, tüketicinin sıkça mağduriyet yaşadığı ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak, toptancı halleri yenilenecek.

Tüketicilere yönelik 'hizmet memnuniyet endeksi' oluşturulacak. Uyuşmazlık çözüm mekanizması tüketici lehine güçlendirilecek. Türkiye'nin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl ticareti kolaylaştırmak, tüketiciyi korumak amacıyla yaşama geçirilecek uygulamalar şöyle:

TOPTANCI HALLERİ YENİLENİYOR

Tarım, imalat sektöründeki gelişmelerle tüketicinin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Toptan ticaretin geliştirilmesi için toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu sağlanacak.

E-TİCARETTE İADE KOLAYLAŞACAK

E-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi, kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılmasına yönelik teknik düzenlemeler yapılacak, uygulama iyileştirilecek, kullanıcı kılavuzları yayınlanacak.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

E-ticarette ürün güvenliği denetiminde model geliştirilecek, yasal düzenleme yapılacak. Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin gözetim, denetimine dair yönetmelik hazırlanacak.

TÜKETİCİ HUKUKU GÜÇLENİYOR

Tüketici hukuku uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Tüketicileri bilinçlendirici materyaller hazırlanacak ve dijital
platformlar geliştirilecek.

HİZMET MEMNUNİYET ENDEKSİ OLUŞTURULACAK

Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırma ile memnuniyet endeksi oluşturulacak.

E-TİCARET HACMİ 450 MİLYARA ÇIKACAK

Salgınla birlikte e-ticaret alanında patlama yaşandı. Geçen yıl e-ticaret hacmi yüzde 66 artarak 226.2 milyar lira oldu. Önceki yıl yüzde 9.8 olan e-ticaretin genel ticarete oranı geçen
yıl yüzde 15.7'ye yükseldi. Perakende e-ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Önceki yıl 68 bin 457 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı
2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e çıktı. Bu yılın sonunda 100'e ulaşması beklenen güven damgası almış e-ticaret sitesi sayısının gelecek yıl 250'yi bulması hedefleniyor. Bu yıl yüzde
44'lerde olan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının gelecek yıl yüzde 51'i aşması öngörülüyor. E-ticaret işlem hacminin de yılsonunda 340 milyar liraya, gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması bekleniyor.

KORUYUCU UYGULAMALAR İYİLEŞTİRİLECEK

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat iyileştirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması için bağımsız bir Piyasa Gözetim ve
Denetim Kurumu kurulacak. Piyasa denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. Kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenliği sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak.

Editör: UHA HABER MERKEZİ