İddianamede, Polatlar grubunun tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği, ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca lirayı bulduğu belirtildi.​

Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği iddianameye konuldu. 

Dilan ve Engin Polat çifti için istenilen ceza belli oldu  - 2. Resim

40'AR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ 

İddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ''Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise farklı suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları istendi.

"AKLAMA SİSTEMİ" ANLATILDI

Hazırlanan iddianamede her gün ticari, iktisadi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin topluma çok fazla kolaylıklar ve konforlu bir yaşam sunmasına karşın bu gelişmelerin suç işleme iradesiyle hareket eden ve maddi menfaat devşirmeyi hedefleyen kişi ve grupların amaçlarını gerçekleştirmede de kolaylıklar sağladığı, günümüzde en yaygın olarak başvurulan yöntemin ise "aklama" sistemi olduğu vurgulandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel istifa etti İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel istifa etti

BİR KISMI PARAYI AKLIYOR, DİĞER KISMI PERDELİYOR

İddianamede söz konusu örgütün yapısı açıklandı. Şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin yasal olmayan faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri yasal olarak elde etmiş gibi gösterdikleri, son derece profesyonel yöntemlerle akladıkları kara parayı perdeledikleri belirtildi. Şüphelilerden bir kısmının kara paranın kaynağını oluşturan suçu işleyen taraf olduğu, geri kalan şüphelilerin ise bu parayı aklayıp ticari hayata sokmaya çalışan kişiler olduğu tespit edildi. Parayı aklayan şüphelilerin (muhasebeci, banker, mali danışman vs.) ustaca bir taktikle sabıkasız ve toplum tarafından kabul gören itibarlı ve sözde güvenilir kişiler arasından seçildiği anlatıldı.

Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar! Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...

KARA PARANIN PERDESİ GÜZELLİK MERKEZLERİ

Paranın aklanmasında meşru otoritenin denetiminin zorlaştırılması, hatta başarılabilirse imkansızlaştırılmasının amaçlandığı, bu kapsamda para aklama süreçlerinde daha ziyade kuyumcu, döviz bürosu, güzellik merkezleri gibi günlük para trafiğinin çok yoğun olduğu iş yerleri ve kollarının tercih edildiği kaydedildi. Bu iş kollarında günlük girdi ve çıktıların çok oluşu, nakit para alışverişinin fazlalığı, kayıtların manipüle edilmesinin kolay oluşu gibi sebepler dolayısıyla muhasebesel kontrolün zorlaştığı açıklandı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE DENETİM SİSTEMİNİ ZORLAŞTIRDILAR

Bu şekilde yürütülen illegal sistemin denetiminin de zor olduğunun belirtildiği iddianamede, milyonlar seviyesine ulaşacak rakamların aslında sunulmamış hizmetlerden kazanılmış gibi gösterilerek perde ardında işlenen bir suçtan transfer edilen paranın iktisadi hayatta işleme sokulmasına yol açtığı anlatıldı. Ayrıca iddianamede şüphelilerin aklama sürecinde kullandığı bir diğer yöntem olan paravan şirketler de vardı. Şirketlerin kağıt üzerinde yasal bir faaliyette bulunduğu görülse de olmayan ticari faaliyetler için gerçeği yansıtmayan içeriklere sahip faturalar kesildiği, bu faturalar karşılığında kaynağı meşru olmayan kara parayla ödeme yapıldığı, bu paranın gerçek bir ticari faaliyet ödemesiymiş gibi şirket üzerinden iktisadi hayata sokulduğu ve takiben söz konusu şirketin içinin boşaltıldığı anlatıldı.

Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar! Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...

ÖRGÜT LİDERİ ENGİN POLAT

İddianamede şüpheli Engin Polat'ın liderliğinde kurulmuş ve işletilmiş bir suç örgütünün varlığı ve bu örgütün ortak eylemler içerisinde hareket ederek aklama sürecini işlettiğinin tespit edildiği, şüpheli Engin Polat' ın birçoğu yakın aile üyesi olan akrabalarıyla birlikte birçok şirket kurduğu, bu şirketlerde eşi olan şüpheli Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliğinin bulunduğu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulu olduğu, bu kapsamda şüpheli Engin Polat' ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, eşi Dilan Polat' ın kardeşleri şüpheli Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu adlı şahısların ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirketlerin bulunduğu, söz konusu şirketlerin hemen hepsinin mali müşavirinin ise dikkat çekici şekilde şüpheli Ahmet Gün olduğu kaydedildi.

FİNANSAL HAREKETLER TEK KOLDAN YÖNETİLMİŞ

Şirketlerin para hareketleri, vekâlet ilişkileri, mal ve hizmet alış satışları vb. bakımlardan tek elden yönetildiğinin değerlendirildiği iddianamede, şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin internette satışa sunulduğu belirtildi.

SAĞ KOL MALİ MÜŞAVİR AHMET GÜN

Polatlar grubunun tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat' ın ailesinin ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği, ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu açıklandı. Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca Türk Lirasını bulduğu vurgulanırken şüpheli Engin Polat' ın ailesinden bir kısım üyelerin ortak olduğu bu şirketlerin de mali müşavirinin Ahmet Gün olduğu belirtildi.

NAKİT PARALAR BAŞKA HESAPLARA AKTARILMIŞ

Şirketlerin kendi aralarında ve Polat Grubunun tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketleriyle arasında mal alış-satışı olduğu anlatıldı. İnternet sitelerinde yapılan satışlarla şirketlerde toplanan tutarların büyük kısmının Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildiği, nakit çekilen tutarların neredeyse tamamının yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırıldığı tespit edildi.

250 MİLYON LİRA KARA PARA

Bu yolla yaklaşık 250 milyon Türk Lirasının hesaplara geçirildiğinin ortaya çıktığı vurgulanırken Engin Polat'ın nakit yatırımda biriken tutarlarla taşınmaz ve araç alımı yaptığı kaydedildi. Engin Polat liderliğindeki örgütün yasadışı yollarla elde edilen malvarlığı değerlerini kurduklarının, çok sayıda şirketi aracı olarak dolaşıma soktuklarının, gerçek olmayan mal-hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı hareketlerle bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladıklarının ortaya çıktığı yer aldı.

ENGİN POLAT'IN LİDERİ DERKAN BAŞER

Ayrıca paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile kaydi olarak sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğunun, örgütün kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduklarının, bu sayede giriş kısmında belirtildiği üzere aklama suçlarının en belirgin yönü olan "takibin ve kontrolün zorlaştırılması"nı sağlamaya çalıştıklarının değerlendirildiği belirtildi. Şüpheli Engin Polat' ın liderliğinde organize olan bu suç örgütünün aklama sürecinde dolaşıma soktuğu ve nihai olarak aklamaya çalıştığı malvarlığı değerlerinin kaynağını oluşturan paranın, birden fazla kaynaktan beslendiği ve şüpheli Engin Polat' ın liderliğini Derkan Başer isimli şahsın yaptığı yasa dışı bahis organizasyonu ve örgütüyle olan irtibatı gerek tanık beyanları gerekse de soruşturma kapsamında temas edilen diğer delillerle tespit edildiği aktarıldı.

Editör: UHA HABER MERKEZİ