Söz konusu gerilemeyi dış ticaret destekledi. Son 10 ayda dış ticaret açığı yüzde 22 oranında azalarak, 91,9 Milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak % 73,7 oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesini beklediklerini söyledi.

14 Şubat dönüm noktası oldu! Mısırlılar artık Türkiye'den satın alıyor 14 Şubat dönüm noktası oldu! Mısırlılar artık Türkiye'den satın alıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELERİN CARİ DENGEYE ETKİSİ POZİTİF

Cari işlemler hesabı martta geçen yılın aynı ayına göre % 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar açık verdi. Böylece 2023 yılı Mayıs ayında zirve noktası olan 57 milyar dolara ulaşan yıllıklandırılmış cari açık, 2024'ün Mart ayında 31,2 milyar dolara geriledi. Bu azalışta dış ticaretin etkisine değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vereceğini ifade etti.

Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek

2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında % 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, 2024 Mart ayı itibariyle 31,2 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 30,4 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %45,2 oranında düşmüştür.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTTI

2024 Mart ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık % 0,8'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda % 6,4'lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %22 oranında azalarak 91,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak %73,7 olmuştur.

Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek

HİZMET GELİRLERİ MART AYINDA REKOR KIRDI

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.

Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek

CARİ AÇIK DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve 2024 yılı Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir. Bu veriler, Orta Vadeli Program'daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini göstermekte olup, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alarak Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapmaktadır.


Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek
MAKROEKONOMİK İSTİKRAR GÜÇLENİYOR
Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.